ندای آزادی

                                                             برای جمهوری ، دمکراسی و لائیسیته                                          

كارنامه30ساله رژيم جمهورى اسلامى ايران با شكنجه ، ترور، اعدام ،كشتار دسته جمعى ، سنگسار و قطع عضو .... رقم خورده است. در اين ميان برخي از اين اقدامات جنايتكارانه، همچون كشتار زندانيان سياسى در تابستان ٦٧ ، به حق در چارچوب تعاريف موجود از ًَجنايت بر عليه بشريت ً جاي ميگيرند

info.nedayeazadi@
gmail.com

news.nedayeazadi@
googlemail.com

رادیو رهایی:
"صدای جمهوری، آزادی و عدالت اجتماعی"

 روزهای پنجشنبه از ساعت شش و نیم تاهفت و نیم به وقت ایران و 
پنج تا شش
به وقت اروپای مرکزی
از ماهواره هات برد
با مشخصات زير
پخش مى شود.

Satellite:Hotbird 6 13East
Freq. 12597 GHz
Transpoder : 94 Symbolrate:27500
FEC:3/4
Channel: GBTS1 Feed 1/2
Right side of dual audio channel

آدرس:   rahai@tabja.com


پخش رادیو  

کاربر گرامی

ندای آزادی بزودی با مدیریت جدید شروع به کار می کند

www.tabja.com